Fågelinfluensa sprider sig i Stockholms län

2 juni 2023, kl. 15:29 - Fritid & kultur

Flera hundra döda fåglar har hittills tagits om hand vid Råstasjön i Solna. Det rör sig framförallt om skrattmåsar. Nu befarar Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter att sjukdomen kan spridas till fåglar i andra delar av länet.

Vi uppmanar allmänheten att absolut inte röra döda fåglar. De ska skickas in till SVA för provtagning.

Håll extra uppsikt över hundar så att de inte får tag i en död fågel. Då kan hunden också smittas. I mycket sällsynta fall finns det risk för att människor kan smittas.

Kontakta kommunens viltvårdare om du ser sjuka eller döda djur: Viltvårdare och skadade djur - Täby kommun (taby.se)

Uppdaterad lägesbild fågelinfluensa - SVA

Sjukdomsinformation om fågelinfluensa, (folkhalsomyndigheten.se)