Äldreboendet Johannas trädgård invigt med tal, musik och trädgårdsfest

2 juni 2023, kl. 14:41 - Omsorg & stöd

För drygt två år sedan sattes spaden i marken för ett nytt äldreboende i Täby kyrkby. I höstas flyttade personal och boende in och nu är det dags för invigning och trädgårdsfest.

På platsen har det funnits omsorgsverksamhet i över 100 år så traditionen förs vidare med nya, moderna äldreboendet Johannas trädgård.
- Omsorgen om Täbys äldre är viktig. Nu när personal och boende har bott in sig några månader känns det roligt att kunna ha en invigning och trädgårdsfest för att fira ordentligt, säger Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande.

Socionom har medverkat i byggnationen 

Under hela byggprocessen har en socionom från äldreomsorgen deltagit. Syftet har varit att tidigt och kontinuerligt ta med kompetensen från dem som ska driva äldreboendet så att det blir effektivt och mer rätt från början. Det har handlat om allt från hur passager blir funktionella till hur arbetsflödena i köket ska vara.

Genomtänkta lösningar

Den gamla äppelträdgården är bevarad och kompletterad med fler fruktträd. Även den gamla bagarstugan finns kvar.

Färgsättningen inomhus är framtagen för att särskilt passa äldre personer med de utmaningar som kan finnas med till exempel demens. Färgerna är varma och ska bidra till att sätta igång energi såväl som skapa lugn och färgnyanserna är anpassade efter väderstreck och ljusinsläpp. Färgerna på väggarna hänger även ihop med val av golv, kakel, gardiner och möbler. Det ska vara en behaglig, ombonad och trivsam miljö.

Konsten på väggarna har köpts in i samråd mellan kommunens kulturintendent och representanter för det kommunala pensionärsrådet. Konstverken ska skapa igenkänning och stimulera till samtal, möten och trivsel.

Om platsens historia

Äldreboendet Johannas trädgård är byggt där Byle gård tidigare legat. Änkeprostinnan Johanna Justelius bodde på Byle gård i början av 1800-talet. Gården har sedan början av 1900-talet varit konvalescenthem och vårdhem. I gamla handlingar nämns att gårdens trädgård var tillräcklig för hemmets hela årsbehov av frukt och grönt. Huvudbyggnaden på Byle gård revs för några år sedan men fruktträdgården finns kvar. Nu förs alltså traditionen och historien vidare med det nya äldreboendet Johannas trädgård.

Johannas trädgård har 86 lägenheter. Fastigheten ägs och förvaltas av Hemsö och Täby kommun hyr den och driver verksamheten.

Om äldreboendet Johannas trädgård (taby.se)

Film om socionomen som medverkar vid bygge av äldreboende (youtube.se november 2021)

Film om färgsättning på äldreboende (youtube.se oktober 2022)