Mobila återvinningscentralen tar inte semester

25 juli 2023, kl. 08:25 - Bygga & bo

Mobila återvinningscentralen som kommer till Täby varannan onsdag underlättar för dig att lämna hushållsavfall till återvinning och återanvändning.

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, kosmetiskt avfall, elavfall upp till en mikrovågsugns storlek, textil och grovavfall. Personalen på plats hjälper gärna till med frågor om sorteringen.

Den 2 augusti klockan 16.30–19.30 kommer den mobila återvinningscentralen till Ullnavägen.

Information om vad du kan slänga och sommarens schema när och var du kan besöka den mobila återvinningscentralen hittar du nedan.

taby.se/mobilatervinning