Hög tid att nominera till idrotts- och kulturpriser eller söka kulturstipendium

23 januari 2023, kl. 15:03 - Fritid & kultur

Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Fram till den 28 februari kan den som vill nominera till kulturpriset, idrottspriset och ungdomsledarpriset. Ansökan till kulturstipendier är också öppen.

Kulturpriset ett sätt att uppmärksamma kulturella insatser

Täby kommun delar ut kulturpriset till personer som har gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser för Täbyborna. Förra årets prisades Åsa Bengtsson för sitt engagemang för körsångselever i Täby församlings körskola.

Sök stipendium inom det kulturella området

Täby kommun delar även ut kulturstipendium för att uppmuntra till satsningar inom det kulturella området. Det kan vara inom litteratur, konst, film, foto, teater, dans, musik, sång eller annan kulturell verksamhet.

Priser för att lyfta insatser inom idrotten

I Täby är föreningslivet stort med många aktiva barn och ungdomar inom flera olika idrotter. Genom ungdomsledarpriset vill Täby kommun lyfta fram ungdomsledare som har stor betydelse för unga inom idrotten. Idrottspriset går till personer som utfört ambitiösa och framgångsrika idrottsprestationer. Prestationer som i sin tur inspirerar andra barn och ungdomar i Täby.

Läs mer om kulturpriset och kulturstipendier.

Läs mer om idrottspriset och idrottsledarpriset

Beslut om vilka som tilldelas pris och stipendium fattas på kultur– och fritidsnämnden den 25 april.