Hjälp oss att bli bättre – Våga visa-enkät i förskola och skola

23 januari 2023, kl. 09:03 - Förskola & skola

Från och med 23 januari kan du som har barn i förskolan, förskoleklass, årskurs 3 och 6 få möjlighet att besvara Våga visa-enkäten. Genom att du som vårdnadshavare besvarar enkäten är du med och bidrar till att göra verksamheten ännu bättre, för ditt och andras barn.

Samtliga kommunala förskolor och skolor genomför Våga visa. För fristående enheter är det frivilligt. Om du får enkäten kommer den antingen digitalt via e-post eller som pappersenkät från förskolan/skolan.

Svaren från enkäten är ett viktigt underlag som de deltagande enheterna använder i det systematiska kvalitetsarbetet.

Flertalet Stockholmskommuner genomför Våga visa-enkäten. På så sätt kan kommunerna även jämföra resultaten med varandra.

Mer om Våga visa

www.taby.se/vagavisa kan du läsa mer om enkäten och se enheternas resultat.