Nu startar upprustningen av Täby torg

27 februari 2023, kl. 13:01 - Stadsplanering & trafik

Täby torg rustas upp för att skapa ett tryggare och mer tillgängligt torg.

Detta ska bland annat göras

  • Ny driftsäker elanläggning.
  • Tillgänglighetsanpassning, till exempel renovering av trappor och ramper samt halkskyddsbehandling av markplattorna.
  • Fler planteringar för att gynna den biologiska mångfalden.
  • Fler sittplatser.
  • Bättre belysning.

Ombyggnaden av torget innebär att det inte blir några musik- och idrottsevenemang, som till exempel Summerbreak, under sommaren.

Tidplan

Arbetet pågår till hösten 2023.

Läs mer om upprustningen och se etappindelningen: taby.se/tabytorg