Hög efterfrågan på spara energi-tips

15 februari 2023, kl. 07:01 - Bygga & bo

Antalet energi- och klimatrådgivningar ökade med 300 procent under 2022 jämfört med året innan. Oro för klimatförändringar och höga elpriser är troliga orsaker till den kraftiga ökningen.

Energi- och klimatrådgivningen i Täby genomförde 244 rådgivningar förra året, varav 213 till privatpersoner, 21 till föreningar och 10 till företag.

De flesta som kontaktade energi- och klimatrådgivningen ville veta mer om värmesystemet i sin fastighet, byggnadens klimatskal, det vill säga husets ytterväggar och yttertak, och förnybar energi. För att möta den ökade efterfrågan har Täby kommun i samverkan med nordostkommunerna ökat bemanningen.

Flera aktiviteter som webbinarier, seminarier och andra evenemang med olika teman för olika målgrupper har arrangerats. Vid sidan om de klassiska energitipsen har intresset för elbilar, laddutrustning och solceller varit stort.

Energi- och klimatrådgivningen (EKR) är en kommunal, opartisk och kostnadsfri tjänst som riktar sig till privatpersoner och företag. Rådgivningen finansieras med stöd från Energimyndigheten. För mer information, se Energi- och klimatrådgivning eller energiradgivningen.se