Täby bästa kommunen att bo i enligt medborgarna

18 december 2023, kl. 13:37 - Kommun & politik

Idag presenterades SCB:s årliga medborgarundersökning, och det är mycket glädjande siffror för Täby. Hela 99,6 procent svarar positivt på frågan om hur de upplever sin kommun som plats att bo på. Det är bäst i hela landet! Även på frågorna om hur kommunen sköter sina verksamheter och hur bra insyn och inflytande medborgarna har är Täby den kommun som har bäst resultat.

– I Täby vill vi hela tiden utvecklas med valfrihet, hög kvalitet i välfärden och en ständigt förbättrad service. Det här bekräftar att vi gör rätt saker, och jag är glad och stolt över att Täbyborna trivs så fantastiskt bra här, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

De fyra frågeställningar som utgör helheten enligt SCB är; vad medborgarna tycker om sin kommun som plats att bo på, hur kommunen sköter sina verksamheter, hur bra insyn och inflytande medborgarna har samt om de kan rekommendera andra att bo där. Täby är alltså etta i de första tre, och trea i den sistnämnda. Därtill kan läggas att ingen annan kommun i landet finns med på topp fem-listan i varje kategori.

– Det här är ytterligare en bekräftelse på att vi är en av Sveriges mest välskötta kommuner, och för att bibehålla det måste vi arbeta hårt varje dag. Jag är stolt över alla fantastiska medarbetare i kommunen som gör detta möjligt, säger Katarina Kämpe, kommundirektör i Täby.

Enkäten skickades ut till 2 000 representativt utvalda Täbybor och har besvarats under hösten.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning här.