Så ska Täby kommun och polisen öka tryggheten för invånarna

12 april 2023, kl. 14:28 - Kommun & politik

Erik Andersson(M), kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen Anna Ohlsson signerade medborgarlöftena i veckan.

Täby kommun har tillsammans med Polisen signerat medborgarlöften för 2023–2024. Det långsiktiga samarbetet fortsätter för att öka tryggheten för invånare och företag i Täby.

Flera medborgarlöften beskriver Täby kommuns och polisens förebyggande arbete för att öka tryggheten, och minska brott och ordningsstörningar i den offentliga miljön. Ytterligare prioriterade områden för samverkan under perioden är ungdomsbrottslighet och organiserad brottslighet.

- Samverkan mellan kommunen, polisen och civilsamhället är en av våra viktigaste prioriteringar för att Täby fortsatt ska vara en av länets tryggaste kommuner, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I stort innebär medborgarlöftena att polisen i lokalpolisområde Södra Roslagen ska genomföra trygghetspatrulleringar på strategiskt utvalda platser, samt öka synligheten på platser och tidpunkter då mest brott sker.

Täby kommun ska kontinuerligt arbeta uppsökande för att skapa trygghet vid de platser som av olika orsaker upplevs otrygga, samt vid de platser där ungdomar vistas. Bland annat genom nattvandring, kommunvakter, fältgrupp och väktarbevakning.

Täbys trygghetsarbete och medborgarlöften 2023–2024