Regional samverkansträff för att öka tryggheten i bostadsområden

26 april 2023, kl. 17:42 - Kommun & politik

Täby kommun har tillsammans med polisen en lång tradition av grannsamverkan och samarbete med grannsamverkansbilen. Under onsdagen samlades flera aktörer från Stockholms län för att dela kunskap, erfarenheter och utveckla samarbetet för att motverka brott och öka tryggheten.

Den regionala samverkan över kommungränserna är viktig för att motverka inbrott, skadegörelse och stölder i bostadsområden. Under onsdagen träffades därför representanter från länsstyrelsen, polisen och kommuner i Stockholms län i Täby kommunhus. På plats fanns även de invånare som är engagerade i grannsamverkan och som kör grannsamverkansbilarna runt om i kommunerna.

- Trygghet är ett av Täbys mest prioriterade områden och vi har en lång tradition av att samverka med många olika verksamheter och aktörer. Jag vill tacka alla inblandade för en givande dag, säger Patric Hamilton (M), kommunalråd.

Om grannsamverkan i Täby

I Täby finns närmare 11 000 hushåll anslutna till grannsamverkan. Genom nätverket hjälps grannar åt att hålla uppsikt över varandras bostäder. Sedan flera år åker även frivilliga Täbybor i en grannsamverkansbil för att hjälpa till med bevakningen och öka tryggheten i bostadsområden.

Om grannsamverkan