Nu är det dags att säga vad du tycker om äldreomsorgen!

13 april 2023, kl. 13:32 - Omsorg & stöd

En sjuksköterska står bredvid en äldre person i rullstol
Just nu pågår Socialstyrelsens brukarundersökning för äldreomsorgen. Det är en årlig undersökning som skickas till alla som har hemtjänst eller bor på äldreboende. Vi vill veta vad du tycker!

Resultatet av undersökningen är en viktig del i att ständigt bli bättre. Alla verksamheter inom hemtjänst och äldreboenden använder brukarundersökningen i det löpande kvalitetsarbetet. Ju fler som svarar på undersökningen desto bättre underlag får verksamheterna.

Bland annat har resultatet från brukarundersökningen tidigare använts till att ställa andra krav vid måltidsupphandling för äldreboenden i kommunal regi och att utveckla boendemiljön på kommunens egna äldreboenden.

-Kvalitet är en mycket viktig del inom äldreomsorgen. Vi hoppas att så många som möjligt hjälper oss genom att svara på brukarundersökningen, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.