Utvecklingsdagar för en likvärdig elevhälsa i Täbys skolor

9 september 2022, kl. 10:58 - Förskola & skola

Under två dagar samlas alla medarbetare inom den centrala elevhälsan i Täby för att diskutera hur de kan skapa en mer likvärdig elevhälsa i Täbys skolor.

- Grunden är att alla barn och elever lär sig, utvecklas och mår bra. Det är hela skolans ansvar, där elevhälsan spelar en betydande roll, säger Kajsa Nyman, barn- och grundskolechef i Täby kommun.

Den centrala elevhälsan arbetar stödjande till både kommunala skolor och till fristående huvudmän i Täby. I enheten ingår skolpsykologer, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skol- och förskolelogoped och centrala utvecklingsledare med specialpedagogisk kompetens.

- Elevhälsan arbetar med många olika delar men majoriteten av vårt arbete ska handla om att tillsammans med pedagoger på skolan och rektorer arbeta förebyggande och hälsofrämjande, säger Anna Strand, chef för centrala elevhälsan i Täby.

Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete kan vara att:

  • skapa trivsel och studiero
  • arbeta med värdegrundsfrågor
  • öka skolnärvaro
  • öka delaktighet hos barn och elever
  • skapa förutsättningar för att elever kan skapa goda relationer med andra elever och vuxna

Följ elevhälsan på Instagram

Instagram delar Centrala elevhälsan Täby tips och inspiration för att driva hälsofrämjande utvecklingsarbete - med barn och elever hälsa och lärande i fokus.