Tyck till om detaljplanen Fenan och Flygkompassen i Hägernäs

30 september 2022, kl. 09:07 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger vid Sjöflygvägen och Pontongränd i Hägernäs. Detaljplanens syfte är att utveckla området med nya bostäder i flerbostadshus, en förskola, butiks- och servicelokaler samt parkeringsgarage.

Öppet hus

Välkommen på öppet hus den 10 oktober klockan 17.00–19.30 på restaurang Piatto Fresco, Sjöflygvägen 38. Då kan du ta del av planförslaget, lämna synpunkter och ställa frågor till politiker och tjänstemän från Täby kommun. Ingen föranmälan krävs.

Du kan också besöka Täby kommunhus på Esplanaden 3 där planförslaget finns presenterat i entrén. Samrådstiden är 30 september–27 oktober 2022.

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget här: taby.se/fenan

Varför ska detaljplaner ut på samråd?

Enligt plan- och bygglagen ska alla detaljplaner ut på samråd. Syftet är att berörda ska få information om planförslaget samt möjlighet att komma med önskemål och synpunkter.