Satsning på arbetsmiljön för personal på äldreboenden

1 september 2022, kl. 16:01 - Omsorg & stöd

En person vilar i massagefåtölj och en person vilar i en gungande vilstol i ett rum
Möjlighet till snabbare återhämtning på raster och stöd för arbetsplanering är satsningar som genomförs under hösten för att främja arbetsmiljön och ett hållbart arbetsliv för personal på äldreboenden i Täby kommun. Tanken är att detta ska bidra till minskad stress, möjliggöra återhämtning och underlätta för personalen.

– Pandemin har inneburit en utmaning för personalen på äldreboenden. Många har arbetat under pressade förhållanden under lång tid. Därför känns det extra bra att möjliggöra dessa satsningar för dem som ger omsorg till de äldre Täbyborna. Vi har fått mycket positiv återkoppling på satsningarna från personalen på Täbys äldreboenden, säger Marie Tid, chef avdelning äldreomsorg i Täby kommun.

Möbler för snabbare återhämtning

Personalen får möjlighet till snabbare återhämtning på sina raster genom olika återhämtningsmöbler. Det är massagefåtölj, gungande vilstol och en vilomöbel som ger avskildhet och lugn och ro. Alla 13 äldreboenden i kommunen kommer att få dessa möbler under hösten.

Stöd för systematisk arbetsplanering

Satsningen innebär också stöd för att stärka den systematiska arbetsplaneringen på alla äldreboenden. Syftet med detta är att minska stress, skapa bättre arbetsmiljö och möjliggöra att personalen ska kunna ta sina raster på avsatt tid. Det handlar om utbildning och metodstöd för att systematiskt skapa bättre rutiner och strukturer för tydligare arbetssätt.

Pilotprojekt med proaktiv bemanning

Utöver dessa satsningar kommer även ett pilotprojekt göras med proaktiv bemanning på de tre äldreboenden som drivs i kommunal regi. Det innebär att kartlägga mönster kring sjukfrånvaro och förstärka bemanningen dessa tider. Syftet är bättre arbetsmiljö genom stabilare bemanning och minskat vikariebehov. Arbetssättet ska utvärderas och återkopplas till alla äldreboenden i kommunen.