Rösta på valdagen den 11 september

8 september 2022, kl. 12:59 - Kommun & politik

Du som är röstberättigad kan rösta i de allmänna valen 2022 fram till klockan 20.00 på valdagen. På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort.

Ta med ID-handling när du ska rösta

För att kunna rösta behöver du identifiera dig med en giltig ID-handling för en röstmottagare som tjänstgör i lokalen. Om du inte har ID kan en annan person intyga din identitet. Denna person behöver visa en giltig ID-handling eller vara känd av röstmottagare för att du ska kunna lämna in din röst i en vallokal.

Så går det till när du röstar

  • En röstmottagare ger dig valkuvert där du ska lägga dina valsedlar i.
  • Valsedlarna har olika färger som skiljer de olika valen åt: riksdag (gul), regionfullmäktige (blå) och kommunfullmäktige (vit).
  • Valsedlarna är placerade bakom en skärm för att ingen ska se vilka du väljer. Du gör iordning din röst ensam i ett valbås.
  • Du lämnar din röst till en röstmottagare i lokalen.
  • Röstmottagaren kontrollerar din identitet, prickar av dig i röstlängden, tar emot din röst och lägger den i valurnan.

Om du har några frågor finns alltid en röstmottagare i lokalen som kan hjälpa dig.

Vill du rösta före 11 september?

Om du vill förtidsrösta gör du det i någon av Täbys nio lokaler för förtidsröstning. Här kan du vilka lokaler för förtidsröstning som finns i Täby:

Lokaler för förtidsröstning

Vad händer efter valet?

På valmyndighetens webbplats kan du läsa mer hur den preliminära rösträkningen går till och se det preliminära valresultatet efter valet. Rösträkningen startar efter att vallokalerna stängt.

Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då räknas även personröster.

Preliminärt valresultat på Valmyndighetens webbplats

När och var du kan rösta i Täby

Få hjälp med att rösta i Täby

Valmyndighetens information om valet 2022