Så hjälper färgsättningen dem som bor på äldreboende

12 oktober 2022, kl. 11:01 - Omsorg & stöd

Färg och ljus påverkar människan. Ett medvetet färgval främjar hälsa och skapar en trygg och omfamnande miljö. I nybyggda äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby är färgerna varma och ska bidra till att sätta igång energi såväl som skapa lugn.

– Vi vill att de äldre ska få möjlighet att bo i en miljö som är behaglig, ombonad, trivsam och ger en god känsla. Färgerna ska bidra till harmoni och att de äldre vill sitta kvar och vara med, säger Camilla Venemyr, verksamhetsutvecklare, socionom och som har varit med från början i byggprojektet Johannas trädgård som sakkunnig på äldreomsorg.

Cecilia Wannfors är färgsättare och har arbetat med färgsättningen av det nya äldreboendet. Hon har stor kunskap om färgsättning och erfarenhet av att arbeta med färgval för äldre människor. Hon har bland annat varit involverad vid renoveringar av två andra äldreboenden i kommunen.

– På Johannas trädgård har vi arbetat med varma, röda, rosa och orange toner i de gemensamma utrymmena. Dessa färger fungerar upplivande och aktiverar oss fysiskt. I de egna lägenheterna är det en annan nyans för vila och lugn. Personalen har klarare färger i arbetsrummen för att bidra till fokus vid till exempel datorer.

Även ljuset påverkar färgnyanserna. Ju längre ner i byggnaden desto varmare ton och högre upp blir det något kallare. Likaså är det olika nyanser på väggfärgerna beroende på vilket väderstreck rummen ligger i eftersom ljuset faller olika och påverkar upplevelsen av färgerna.

Helheten är viktig

Färgerna på väggarna hänger ihop med val av golv, kakel, gardiner och möbler. Tyger och möbler bidrar med strukturer och har också varma färger som förstärker upplevelsen i rummet. Dörrpartier som de äldre ska passera har en tydlig kontrasterande färg för att vägleda de boende medan dörrar som bara personalen ska använda mer smälter in i väggen. Att alla färgnyanser hänger ihop är viktigt även för tillgängligheten. En mörk kontrasterande yta i form av kanske ett mörkt stolstyg i ett rum kan misstolkas som ett hål av de äldre och ett skarpt mönster kan skapa oro.

Platsen ger färginspiration

Även den geografiska platsen har gett inspiration till färgvalen exteriört och interiört. Ursprungsfärgen på den gamla bagarstugan som är bevarad har tagits fram och inspirerat till färgsättningen och även omkringliggande byggnader, både villor och verksamheter har bidragit till färgvalen.

– Alla känner in färg och ljus, mer eller mindre omedvetet, och allra mest yngre och äldre människor. Deras sensitiva förmåga är starkare och de förnimmer färg- och formupplevelsen tydligare än personer som kanske låter sitt intellekt styra mer. Genom att färgsätta medvetet så skapar vi en miljö som bidrar till att de som vistas där mår bra, avslutar Cecilia Wannfors.

Just nu pågår iordningsställande och inredning för fullt på äldreboendet Johannas trädgård. De boende flyttar in i slutet av oktober.

Fastighetsföretaget Hemsö äger fastigheten och ansvarar för byggnationen av äldreboendet och Täby kommun är hyresgäst och ska driva verksamheten.