Nu finns en ny e-tjänst för planbesked

13 oktober 2022, kl. 14:46 - Stadsplanering & trafik

Planerar du att bygga något eller göra en annan åtgärd som innebär att en ny detaljplan måste tas fram, ändras eller upphävas? Då behöver du ansöka om planbesked. Nu finns en ny e-tjänst som steg för steg hjälper dig att fylla i ansökan rätt och bifoga nödvändiga handlingar.

Vad är ett planbesked?

En detaljplan säger var och hur du får bygga och vad ett visst område får användas till. I planbeskedet får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte.

Ett planbesked tas politiskt och kan vara positivt eller negativt. Oavsett beslut kan det inte överklagas.

Läs mer om planbesked: taby.se/planbesked

Gå direkt till e-tjänsten för planbesked: Ansökan om planbesked