Förskoleklasser träffar polis, ambulans och räddningstjänst

3 oktober 2022, kl. 14:28 - Förskola & skola

Det var många nyfikna frågor när elever från förskoleklass träffade blåljuspersonal och representanter från kollektivtrafiken på Täby torg under 112-dagen.

Barnen fick bland annat testa att lägga sig i en ambulans, spruta vatten med en brandslang och prova polisens skyddsväst. Barnen fick också tips på hur man säkrast åker buss, hur man ska göra om det börjar brinna och hur polisen arbetar. Det var en uppskattad dag!

Om 112-dagen

Vid två tillfällen varje läsår arrangeras 112-dagen i Täby. Alla Täbyskolor (både kommunala och fristående) som har förskoleklass får en inbjudan till denna dag, antingen på vårterminen eller höstterminen. Barnen har då tillsammans med skolans pedagoger möjlighet att träffa representanter från Polisen, Täby brandförsvar, Livtjänst och Arriva.