Vårens nattvandringar har startat

17 mars 2022, kl. 10:01 - Fritid & kultur

Nu kommer de gula västarna att synas på föräldrar och andra vuxna från föreningslivet igen. Nattvandring är ett återkommande initiativ som genom vuxnas närvaro skapar trygghet bland ungdomar under kvällar och nätter. I år ökar även samarbetet med kommunvakterna.

Intresset för idrottsföreningar att vara med och nattvandra är stort även i år. Genom utlottning har Täby kommun fördelat ut helger till föreningarna. Först ut var Roslags-Näsby scoutkår som nattvandrade fredag och lördag förra veckan.

Nytt för i år är att kommunvakterna alltid är med vid uppsamlingen vid kommunhusets entré innan nattvandringen startar. Där förmedlar de kommunens lägesbild vad gäller tryggheten i den offentliga miljön. Föräldrar och andra som är med får då chans att ställa frågor. Vissa tillfällen möter även polisen, ordningsvakterna på Täby torg, kommunens nattväktare och fältassistenter upp.

Nattvandra fredag- och lördagskvällar

Nattvandringen sker runt om i Täby där ungdomar vistas. Även föräldrar och andra vuxna över 18 är välkomna att delta utan krav på föranmälan. Kommunvakterna möter upp vid kommunhusets entré varje kväll kl.20.00. På så sätt får kommunen bättre förutsättningar att möta upp de som vill nattvandra både fredagar och lördagar.

Kommunvakterna är också ute under kvällen och har kontakt med deltagarna vid behov. Med senaste tillskottet Simon Venemyr har Täby kommun nu tre kommunvakter som arbetar för att förebygga tryggheten på olika sätt.

Varför är det viktigt att nattvandra?

Genom att öka vuxnas närvaro för att skapa trygghet i miljöer där barn och ungdomar vistas är alltid viktigt. Det handlar om att finnas där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen. Innan passet börjar delar alla nattvandrare upp sig och besöker olika platser i Täby. Efter varje nattvandring lämnar deltagarna in en händelserapport som blir ett viktigt bidrag till kommunens trygghetsskapande arbete.

Nattvandring i Täby kommun