Uppskattat skolbesök av polisen

23 mars 2022, kl. 13:54 - Kommun & politik

Idag syns polisen runtom i Täby för att möta invånare och informera om polisens arbete. Förutom centrummiljöer är Näsbyparksskolan, Byängsskolan och Tibble gymnasium några platser de besöker under dagen.

Den 23 mars är poliser från lokalpolisområde Södra Roslagen ute i fem kommuner. Den gemensamma insatsen syftar till att öka den polisiära närvaron och tryggheten i den offentliga miljön. Med kollektivtrafiken besöker poliserna köpcentrumen i Arninge, Täby kyrkby, Näsbypark och Täby C.

På Tibble gymnasium följde polisen med på en lektion tillsammans med kommunens fältgrupp som informerade om drogförebyggande och beroende. Elever på Byängsskolan, Näsbyparksskolan, Täby enskilda gymnasium och Täby yrkesgymnasium fick också besök och kunde ställa sina frågor till poliserna.

Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande, kommunvakterna och tre poliser står uppställda.

Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande (M) och kommunvakterna mötte tillsammans med fältassistenterna upp tre av de poliser som var med under dagen.