Täby kommun samarbetar med civilsamhället

25 mars 2022, kl. 16:38 - Kommun & politik

Volontärer är viktiga och civilsamhället med dess ideella och idéburna verksamheter är en mycket betydelsefull del av samhället. Täby kommun har ett samarbete som blivit extra aktuellt när de ukrainska flyktingarna kommit till Täby.

– Sedan flera år har vi ett nära samarbete med civilsamhället, som gjort stora insatser för nyanlända i Täby. Nu blir samarbetet ännu mer påtagligt och aktuellt när ukrainska flyktingar kommer till oss i Täby. Det är av största vikt att Täby kommun har ett väl fungerande samarbete med olika frivilligorganisationer och volontärerna gör en fantastisk insats, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Volontärer från En Utsträckt Hand Täby Danderyd och Röda Korsets Täby-krets har hjälpt till i samband med mottagningen av de ukrainska flyktingarna på kommunens boende för nyanlända. De har hjälpt till med insamling av köksredskap, skruvat sängar, följt med till apotek och mataffärer och delat ut mat och fika.

Volontärerna har också kommit igång med olika aktiviteter som lekfika, promenadgrupp, sportaktivitet och prata svenska-grupp. Alla aktiviteter är öppna för de cirka 110 ukrainska flyktingarna, de 130 kvotflyktingar som bor på kommunens boende för nyanlända samt för nyanlända som bor på andra ställen i Täby.

De båda föreningarna har ett nära samarbete sinsemellan och med kommunen. Det finns även en samverkan med Täby församling kring bland annat pratasvenska-café.

Så här kan du hjälpa till

Föreningen En Utsträckt Hand har varit igång sedan 2015 och har fokus på sociala aktiviteter, materiell och praktiska behov samt integration och skapa nya nätverk och relationer. Läs mer på En Utsträckt Hands webbplats. Håll dig uppdaterad på vilket behov som finns just nu genom att följa deras Facebook-grupp.

Röda Korsets Täby-krets har också många aktiviteter och verksamheter som vänder sig till nyanlända. Läs mer om verksamheten på Röda Korsets webbplats. Du kan anmäla dig som volontär på taby@redcross.se