Så är du källkritisk i nyhetsflödet om Ukraina

24 mars 2022, kl. 13:56

I samhällskriser och konflikter tar många aktörer sin chans att påverka opinionen. Det sker genom information och desinformation i såväl nyhetsrapporteringen som sociala medier.

Kriget i Ukraina är inget undantag. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

De flesta som sprider desinformation är omedvetna om att de sprider felaktigheter och att det är skadligt. Var försiktig när du delar information och var alltid källkritisk.

Vad desinformation är

Desinformation är avsiktlig falsk information som sprids på ett planerat sätt i syfte att nå en viss målgrupp. Målet är att påverka den som läser. Desinformation är vanligt vid stora konflikter och kriser.

Starka känslor försvårar källkritik

Desinformation kan se ut som journalistiska nyheter men skillnaden är att de inte försöker ta reda på sanningen genom att granska uppgifter och värdera källor. Tvärtom kan syftet vara att medvetet bortse från fakta.

Desinformation kan skapa oro, uppmuntra hat, tvivel och skapa instabilitet i samhället. Starka känslor försvårar för oss att tänka kritiskt och rationellt. Detta utnyttjar de som skapar desinformation genom att måla upp skräckscenarier och använda känslostarka bilder.

Så är du källkritisk

  • Vem ligger bakom informationen, hittar du den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen, förväntas du förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen, är den fortfarande relevant?
  • Kommer informationen från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa ska behandlas med försiktighet.
  • Verkar informationen vara ”för bra för att vara sann” så är den oftast det.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. Då undviker du att endast leta efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Källkritik på krisinformation.se

Källkritik på msb.se

Gratis webbutbildning om informationspåverkan från MSB

Så arbetar Täby kommun

Taby.se/ukraina