Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på flykt

29 mars 2022, kl. 15:15

För att barn och ungdomar på flykt ska få en meningsfull fritid arrangerar Täby kommun flera aktiviteter. Öppna förskolan och öppna fritidsverksamheten besöker kommunens boende för flyktingar men det finns också möjlighet att besöka kommunens olika mötesplatser.

Ett hundratal flyktingar från Ukraina har under de senaste veckorna kommit till Täby i väntan på sitt tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. På kommunens boende för nyanlända bor även flyktingar från andra delar av världen. Bland flyktingarna finns många barn och ungdomar, som behöver få en möjlighet till en meningsfull fritid under tiden de väntar. Det gäller även de flyktingar som bor i ett privat boende.

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet kommer till kommunens boende

För att föräldrar och barn som är på flykt ska få möjlighet att lära känna varandra och andra kommer öppna förskolan att vara på plats ett par dagar i veckan på kommunens boende. Där kan föräldrar med barn i yngre åldrar, cirka 0–7 år, umgås, leka och vara med på sångstunder. En förskolepedagog från den ordinarie öppna förskoleverksamheten kommer vara på plats. Syftet är att sänka tröskeln för föräldrar och barn att besöka de ordinarie öppna förskolorna som finns runt om i Täby.

För barn från cirka 7 år och uppåt, erbjuder kommunen öppen fritidsverksamhet på Kemistvägen för dem som bor där. Två fritidspedagoger kommer att vara på plats med spel, pyssel och andra aktiviteter.

För ungdomar 13-16 år kommer det under vardagarna finnas möjlighet att besöka kommunens olika mötesplatser, till exempel Öppen fredag.

Länkar:

Öppna förskolan i Täby

Aktiviteter och mötesplatser för barn och unga på flykt