Fortsatt stöd till restaurangbranschen

1 mars 2022, kl. 11:24 - Jobb & företagande

Det lokala näringslivet är viktigt i Täby. För att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin föreslås att flera av de stödåtgärder som infördes under coronapandemin förlängs.

– Företagande och näringsliv är grunden för en fungerande välfärd. Även om restriktionerna som gällt under pandemin nu är borta vet vi att det fortfarande är en återhämtningsperiod för många företagare och från kommunen vill vi hjälpa till på alla sätt vi kan, säger Eva von Wowern, kommunalråd.

Stödet som nu förlängs handlar till exempel om att restauranger och caféer inte behöver betala avgift till kommunen för upplåtelse av plats för uteserveringar och att tillsynsavgifterna enligt alkohollagen slopas. Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen slopas tillfälligt under 2022. Kommunfullmäktige beslutar om åtgärderna den 19 april.