Eldning avråds i hela Östra Svealand

11 mars 2022, kl. 10:30

Storstockholms brandförsvar avråder från eldning i hela Räddningsregion Östra Svealand från klockan 12.00 i dag, fredag 11 mars 2022. Täby ingår i regionen.

Det är torrt i marken och stor försiktighet uppmanas i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. 

Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du ska vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Om avrådan från eldning, Storstockholms brandförsvars webbplats.