Utbildning om valet och demokrati för personer med funktionsnedsättning

18 maj 2022, kl. 13:09 - Omsorg & stöd

Allas röster är viktiga! Det är grunden till en seminarieserie för personer med funktionsnedsättning inför valet 2022 för att öka kunskapen om demokrati, hur man röstar och vilka som får rösta.

Personer med funktionsnedsättning som har insatser via Täby kommun har kunnat delta på valcafé under våren. Vid varje valcafétillfälle pratar gruppen om ett tema som handlar om valet. Det kan vara hur demokrati fungerar, de fyra olika valen, vem som har rösträtt, hur det går till att rösta och mycket annat.

– Bakgrunden till idén om valcafé är just detta att alla ska kunna göra sina röster hörda. Det är en demokratisk rättighet att rösta, även för personer med funktionsnedsättning. Och för att öka delaktigheten och kunskapen har vi provat med en seminarieserie med både kunskaper och fikastunder, berättar Susanne Otasevic, utvecklingsledare på avdelning funktionsnedsättning och seminarieledare på valcaféet.