Täbys kommunvakter blir permanent resurs

9 maj 2022, kl. 14:39 - Kommun & politik

I syfte att bevara och stärka tryggheten för Täbys invånare startade Täby kommun under våren 2021 en försöksverksamhet med projektanställda kommunvakter. Nu har kommunstyrelsen beslutat att funktionen ska utvecklas och bli en permanent resurs i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Den nya verksamheten med kommunvakter har vidareutvecklats för att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten för de som bor, verkar och vistas i kommunen. Efter en utvärdering av verksamheten har kommunstyrelsen tagit emot en rapport som föreslår att funktionen blir permanent. 

- Trygghet är en av de frågor som vi alltid har högt på dagordningen. Försöket med kommunvakter har varit väldigt lyckat och nu tar vi nya steg för att utveckla verksamheten, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunvakterna har under försöksperioden arbetat tillsammans med kommunens fältgrupp, nattvandring, kommunens upphandlade bevakningsföretag samt externa aktörer som polisen, centrumanläggningar och Grannsamverkan.

- Samverkan med många delar av kommunens verksamheter är en av nycklarna till att det trygghetsskapande arbetet blir effektivt, säger Hans Algren (L), kommunalråd.

- Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunvakterna och genom synlighet och kontaktskapande dialog i Täbys alla miljöer bidrar verksamheten till ökad trygghet, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Kommunvakterna är en effektiv resurs för att bevara och stärka tryggheten för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

- Trygghetsarbetet innefattar många delar och när våra kommunvakter är ute i kommunen kan de även hjälpa till med exempel felanmälan och enklare åtgärder som kan vara enkelt avhjälpta, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.