Täbyborna bland dem som röker minst i länet

31 maj 2022, kl. 09:01 - Omsorg & stöd

Cigarettfimp

Endast 1,5 procent av män 45-64 år i Täby röker. Sett till hela den vuxna befolkningen i Täby är det 3,8 procent som röker. Därmed har Täbyborna redan nått målet för ett rökfritt Sverige som är satt till 5 procent och ska uppnås 2025.

Det är få Täbybor som röker. Enligt statistik från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin är det i snitt 6,3 procent som röker i Stockholms län. I Täby är det 3,8 procent, tredje lägst i länet. Det är något fler kvinnor som röker i Täby jämfört med män.

- Tobaksrökning är fortfarande en av de största riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död i Sverige. Det är därför det är så bra och viktigt att snabbt komma ner till få som röker, säger Ewy Thörnqvist, folkhälsostrateg i Täby kommun.

Målet är att Sverige ska vara rökfritt 2025, det vill säga att då ska max 5 procent av den vuxna befolkningen röka.

Rökfria miljöer bidrar

Tobakslagen reglerar vilka miljöer som ska vara rökfria och där man inte ska utsättas för tobaksrök. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. I rökfria miljöer får man inte röka cigaretter, e-cigaretter eller vattenpipa. De här miljöerna är rökfria utomhus.

  • Offentliga lekplatser
  • Inhägnade idrottsanläggningar
  • Kollektivtrafiken
  • Offentliga entréer
  • Uteserveringar

Kommunen ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om rökfria miljöer.