Täby kommun ökar invånarnas kunskap om hemberedskap

13 maj 2022, kl. 12:22 - Kommun & politik

Under maj bjuder Täby kommun in till tre informationsträffar för invånare som behöver lära sig mer om hemberedskap. Intresset är stort och nu finns ett hundratal platser kvar till föreläsningen 24 maj.

Under maj ges Täbybor möjlighet att öka sin kunskap om hur de själva kan förbereda sig inför en samhällskris. Grundläggande kunskaper i hemberedskap stärker varje individs egen förmåga att ta hand om sig själv vid en mer långvarig kris. Det skulle exempelvis kunna handla om ett större strömavbrott som innebär att nödvändiga samhällsfunktioner slutar att fungera. Alternativa sätt att kommunicera, inhämta samhällsinformation, värma sig, tillaga mat och få vatten blir då snabbt en prioriterad fråga för oss alla.

Platser kvar att boka 24 maj på Tibble teater

Informationsträffarna ”För din säkerhet!” genomförs av Försvarsutbildarna, på uppdrag av Täby kommun. Första tillfället genomfördes 9 maj i en fullsatt fullmäktigesal i kommunhuset. Intresset är stort bland invånarna och nu är även tillfället 25 maj fullsatt. Ett hundratal platser finns dock kvar 24 maj som hålls på Tibble teater.

Anmälan till informationstillfället 24 maj, klockan 18.00–21.00 i Tibble gymnasium