Så gör du om du hittar en bisvärm

5 maj 2022, kl. 14:40 - Bygga & bo

Sveriges Biodlares Riksförbund öppnar för tredje säsongen sin Svärmtelefon. Om du hittar en bisvärm ska du ringa 0766-86 07 01 så kommer de och hämtar de bina.

Det surrar för fullt i bikuporna just nu, men den kalla våren kan öka risken för att bina svärmar, alltså att bina lämnar bikupan i en klunga. Slår vädret om och blir varmt snabbt ökar också svärmlusten hos bina.

Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.

Det kan bli besvärligt för dig som husägare att bli av med bina. Därför vill biodlarna få information om upptäckta bisvärmar så fort som möjligt så att de kan fångas in. Ring Svärmtelefonen på telefonnummer 0766-86 07 01 om du ser en bisvärm.

Läs mer på Sveriges Biodlares Riksförbunds sajt: 

Sveriges Biodlares Riksförbund