Raketökning för Täby när Sveriges Miljöbästa kommun 2022 utses

23 maj 2022, kl. 08:04 - Kommun & politik

Tulpaner på Täby torg
I Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges bästa miljökommuner hamnar Täby på plats nio, en förbättring med hela 22 placeringar jämfört med år 2021. I rankingens kommungrupp "Storstäder och storstadsnära kommuner" hamnar Täby på topp fyra.

– Att vi kommer på fjärde plats är ett kvitto på att vårt klimat- och hållbarhetsarbete fungerar. Täby är en effektiv kommun och det genomsyrar även miljöområdet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Det är 14:e året i rad som Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun” genomförs. Syftet med rankingen är att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan.

Tidigare i vår klubbade kommunfullmäktige Täbys nya översiktsplan som innehåller fem mål för en hållbar utveckling. Målen innebär bland annat att kommunen ska fortsätta att vara en trygg och attraktiv plats att bo och verka i, och att det som idag kännetecknar Täby bevaras för framtiden. Översiktsplanen utgör också kommunens hållbarhetsprogram inom alla aspekter av hållbarhet; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

– Arbetet med att nå en hållbar utveckling sker i det dagliga och långsiktiga arbetet inom kommunens alla verksamheter och tillsammans med kommunens invånare, aktörer inom näringsliv och stadsutveckling, föreningar och organisationer, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.