Nu startar samrådet för Roslagsbanan till city

30 maj 2022, kl. 14:12 - Stadsplanering & trafik

Nu har du möjlighet att tycka till om var Roslagsbanans förlängning till city ska gå och hur byggandet av järnvägen kan påverka miljön. Samrådet pågår mellan 27 maj och 27 juni 2022. Under den tiden kan du lämna dina synpunkter. Var med och påverka kollektivtrafikens framtid!

Samråd för lokalisering och påverkan på miljön

Nu har Region Stockholm, i samarbete med kommunerna Danderyd, Stockholm, Täby, Vallentuna och Österåker, kommit längre i planeringen med Roslagsbanan till city och senare i år ska beslut fattas var den nya sträckningen bäst hamnar. För att kunna fatta ett sådant beslut vill vi få in synpunkter och tankar kring de olika alternativa sträckningar som tagits fram.

Vi behöver samtidigt ta reda på hur miljön kan påverkas av förlängningen och genomför därför under samma period ett samråd för betydande miljöpåverkan.

Det vi vill att du tycker till om är vilket alternativ du förespråkar och vad vi behöver tänka på i vårt fortsatta arbete med planering och lokalisering av Roslagsbanan till city. Fyll i formuläret för att lämna dina synpunkter:

Ta del av samrådsunderlaget

Under samrådstiden kan du ta del av samrådsunderlaget på entréplanet i Täby kommunhus.