Kyrkskolan är färdigrenoverad

12 maj 2022, kl. 09:44 - Förskola & skola

Under de senaste åren har Kyrkskolan i Täby kyrkby fått ett rejält lyft. Den över hundra år gamla skolbyggnaden har renoverats för att bättre anpassas till dagens undervisning och vara mer tillgänglig för alla. Det intilliggande annexet har utökats med ett våningsplan och skolan har fått ett eget tillagningskök.

Invigning för barn och föräldrar

Uppslutningen var stor på Kyrkskolans återinvigning. Skolgården fylldes med nyfikna föräldrar och besökare som kommit för att se de nya och renoverade lokalerna. Barnen visade stolt upp de nya klassrummen och gemensamma ytor.

- Man har valt att bevara tidstypiska detaljer i den gamla delen från 1911, vilket är bra både i ett kulturhistoriskt värde och utifrån en miljösynpunkt, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den äldsta delen av skolan, huvudbyggnaden, är en tidstypisk vacker byggnad som var i behov av renovering. Bredvid ligger ett annex som under renoveringen byggts om och utökats så att den nu består av två våningar istället för en.

- Här har man jobbat med många olika delar. Det har tillkommit nya salar, man ser över skolgården och skolan har dessutom fått ett eget tillagningskök som inte funnits tidigare. Det tycker jag är viktigt, säger Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Alla salar som behövs för undervisning finns på skolan

Skolan har utrustats med specialsalar för bland annat slöjd, NO och hemkunskap, vilket gör att eleverna numera kan ha all sin undervisning på plats i Kyrkskolan. Innan ombyggnationen och renoveringen fick eleverna ha dessa ämnen på andra skolor.

- Vi är glada att vi numera har alla salar vi behöver för undervisning på skolan. Det betyder mycket att ha en bra skola som är modern, säger Anna Ronquist, rektor på Kyrkskolan.

Skolans utomhusmiljö förbättras

Även utomhus har skolområdet fått förbättringar. En ny bättre bilzon för vårdnadshavare som lämnar och hämtar sina barn har gjorts i ordning utanför skolan, i anslutning till Krossbacken. Där finns det även ett antal parkeringsplatser som kan användas av de som behöver följa med sina barn in i skolan en kort stund.

Nästa steg är att rusta upp skolgården och utomhusmiljön på Kyrkskolan. Lekytorna kommer att ses över, mer grönska planteras, fler cykelparkeringar skapas och personalparkeringen ska göras om.