Demenscertifiering ger ökad livskvalitet på äldreboendet Allégården

4 maj 2022, kl. 09:12 - Omsorg & stöd

Personal med Silvihemscertifikat och blommor utanför äldreboendet Allégården
Nu har äldreboendet Allégården Silviahemscertifierats. Det innebär att medarbetarna är utbildade i demenssjukvård och i bemötande av personer med demens. Med Allégårdens medarbetare är alla äldreboenden i kommunal regi Silviahemscertifierade.

Allt fler äldre drabbas av demens. Certifieringen, som görs av Stiftelsen Silviahemmet, innebär en utbildning för alla medarbetare på äldreboendet inom demenssjukdomar och bemötande. Syftet är att bidra till högsta, möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga.

Certifieringen innebär att alla medarbetare utbildas, vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare och chefer. Den gäller i tre år. För förnyat certifikat behöver verksamheten återkommande arbeta med kompetensutveckling och reflektion.

Sedan tidigare har medarbetarna på de kommunala äldreboendena Attundagården och Ångaren Silviahemscertifierats. Även några av biståndshandläggarna som arbetar med biståndshandläggning för äldre har fått Silviahemscertifiering.