Sagostunder på ukrainska

3 maj 2022, kl. 10:27

Täbys huvudbibliotek anordnar tala svenska-kafé och sagostunder på ukrainska.

I samband med att fler medborgare från Ukraina kommit till Täby har biblioteken sett över utbudet av litteratur, e-böcker, barnböcker och tidningar på ukrainska. Önskemål om att arrangera sagostunder har genererat två planerade tillfällen den 7 maj och 11 juni på huvudbiblioteket. Kvarstår intresset kan det bli fler tillfällen längre fram.

Sagostunder på ukrainska

Annan service för ukrainska och andra utländska medborgare

  • Tala svenska-kafé och språkträffar

Biblioteken anordnar sedan tidigare språkträffar och tala svenska-kafé för besökare från olika länder som vill lära sig svenska, bland annat med hjälp av volontärer från Röda korset. Nu finns även tillfällen riktade till nyanlända från Ukraina som vill lära sig svenska.

Tala svenska-kafé

  • Böcker och bildstöd på ukrainska

Biblioteket har en lista på böcker, pysselsidor och bildstöd på ukrainska samt tips på appar för översättning.

  • Litteratur på ukrainska

Biblioteken ser löpande över utbudet av litteratur, e-böcker och barnböcker på ukrainska utifrån behov och önskemål som kommer från besökare. Redan idag finns ett mindre utbud tillgängligt.

  • Förmedling av förlagens information på ukrainska

Många förlag har gjort sina ukrainska barnböcker gratis och nedladdningsbara online. Samtliga finns samlade och tillgängliga via bibliotekens webbplats.

Litteratur, bildstöd och förmedling av förlagens information på ukrainska.

  • Digitala tidningar

Förmedling av dagstidningar från upp mot 150 länder finns tillgängligt via den digitala tidningstjänsten Pressreader. Helt gratis på bibliotekens publika datorer.