Tyck till om nya bostäder i Löttingelund

20 juni 2022, kl. 10:37 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger i Löttingelund på den östra sidan av Löttingelundsvägen. I planförslaget prövas möjligheten till nya bostäder i flerbostadshus av radhuskaraktär.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 20 nya bostäder i flerbostadshus av radhuskaraktär. Fastigheterna, Löttinge 9:12 och del av Löttinge 9:21, har tidigare inrymt en bensinstation och en villa som har rivits och marken är idag obebyggd.

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget här på kommunens webbplats eller besök Täby kommunhus på Esplanaden 3. Där finns planförslaget presenterat.

Till planförslaget där du kan lämna synpunkter