Täby kommun tar emot 177 sommarjobbande ungdomar

22 juni 2022, kl. 12:50 - Fritid & kultur

Denna vecka börjar ungdomar mellan 15–20 år att sommarjobba i Täby kommuns verksamheter. Ett värdefullt utbyte mellan kommunen och ungdomarna som får erfarenheter inför kommande arbetsliv.

För många av ungdomarna är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och därför en värdefull erfarenhet inför framtiden. Samtidigt får kommunen hjälp och stöd med olika typer av arbetsuppgifter som är nödvändiga under sommaren. Arbetsuppgifterna är anpassade efter ungdomarnas ålder och intresse.

Under sommaren håller många ungdomar till vid Täbys badplatser och sportanläggningar för att hålla snyggt och rent och hjälpa besökare på olika sätt. De hjälper också till under de sommarläger som kulturskolan anordnar för barn och unga. Sommarjobbare städar, bakar och serverar även vid tennisbanor och utför trädgårdsarbete och annan parkskötsel runt om i Täby.

Många ungdomar kommer att hjälpa till inom äldreomsorgen där de bland annat städar och är med vid promenader. Förskolor, fritids och fritidsgårdar får också stöd i det dagliga arbetet och med olika aktiviteter. Flera ungdomar finns även på biblioteken med olika arkiv- och sorteringsuppdrag eller på skolvaktmästeri. Lite äldre ungdomar hjälper fritidsledare att anordna sommaraktiviteterna under Summercrew på Täby torg.