Sommarfest på Gribbylunds gård för Täbybor med funktionsnedsättning

8 juni 2022, kl. 11:00 - Omsorg & stöd

I helgen var det sommarfest på Gribbylunds gård. Vuxna Täbybor med funktionsnedsättning som bor på kommunens gruppbostäder njöt av tårta, kaffe och trubadur. Gribbylunds gård har renoverats och används för personer med funktionsnedsättning.

Gribbylunds gård ligger nära Gribbylunds centrum och Ängsholmsbadet. Nu har den gamla vita huvudbyggnaden renoverats och verksamheten har börjat komma igång. Huset ska användas som plats för verksamhet och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning som bor på kommunens boenden.

– Vi är så glada för Gribbylunds gård. Efter pandemin finns ett uppdämt behov av att komma ut och delta i olika aktiviteter och gården är ett perfekt komplement till de miljöer och verksamheter som kan bedrivas på de olika boendena, säger Kjell Gunnarsson, områdeschef, avdelning funktionsnedsättning.

Huset kommer att vara mötesplats för samvaro, anpassad verksamhet och en möjlighet att uppleva den vackra omgivningen. Det kommer att vara planerade aktiviteter inomhus och utomhus på vardagar och helger. Nu under sommaren kan det till exempel vara grillning, spel och promenader.

Om Gribbylunds gård

Gribbylunds gård har anor från 1700-talet. Det har från början varit en gård med betydande lantbruk. I huvudbyggnaden har även bedrivits söndagsskola och folkskola. Under andra halvan av 1900-talet ägdes fastigheten av Stockholms läns landsting som använde huset som behandlingshem.

I början av 2000-talet köpte Täby kommun fastigheten för att använda som HVB-hem. Nu är alltså huvudbyggnaden renoverad och ny verksamhet är på plats. De två röda flyglarna som hör till gården ägs också av kommunen och diskussioner pågår om hur de ska användas framöver.