Ny konstgräsplan tillgänglig i Gribbylund

15 juni 2022, kl. 09:49 - Fritid & kultur

Nu har konstgräset rullats ut på den nya fotbollsplanen i Gribbylund. Ett efterlängtat tillskott i Täby kommun som nu erbjuder totalt 15 konstgräsplaner för föreningslivet och allmänheten att utnyttja.

Täby har ett rikt föreningsliv med många aktiva barn och unga. Här finns många fotbollsplaner tillgängliga för barn och ungdomar, både för spontanspel och genom föreningslivet. För att möta behovet av fler speltimmar till fotbollsföreningarna har Täby kommun anlagt en ny konstgräsplan i Gribbylund. Platsen för denna 7-spelsplan invid Ängsholmsparken där det tidigare fanns en grusplan.

Tider för organiserat spel fördelar Täby kommun till fotbollsföreningar på både vardagar och helger. Planen är även tillgänglig för allmänhetens spontanidrott och lek.

Fler investeringar inom fotbollen under 2022

I sommar kommer konstgräsplanen i Erikslund att vara tillgänglig igen efter en omfattande ombyggnad. Slutbesiktning sker i slutet av juni. Förutom nytt konstgräs har planen breddats och belysningen förbättrats.

På Viggbydalens konstgräsplan har tillfällig belysning monterats. Belysningen kommer att ersättas med en permanent belysning under sommaren eller tidig höst. Belysningen bidrar även till att platsen blir tryggare att vistas vid på kvällar när inte föreningslivet utnyttjar planen.

Nu pågår även en projektering avseende renovering av 9-spelsplanen vid Täby IP.