Lyckat samarbete mellan skola och näringsliv gav elever jobb

17 juni 2022, kl. 10:15 - Förskola & skola

Sistaårseleverna på Åvas teknikprogram letar företag där de kan jobba med en fråga eller problemställning inom ramen för deras gymnasiearbeten. Syftet är att få skola och näringsliv att närma sig varandra. Genom olika uppdrag kan eleverna vara med och bidra till nya idéer och kunskaper samtidigt som företagen kan knyta kontakt med engagerade elever och bidra till ungas utveckling.

Ett av företagen som samarbetat med Åva gymnasium är Flux AB, ett Täbyföretag som arbetar med belysning och armaturer för offentliga miljöer.

– Vi hade inte haft något liknande samarbete tidigare men det är väldigt positivt att skola och näringsliv närmar sig varandra och vi som företag vill gärna bidra till meningsfulla gymnasiearbeten som har en koppling till aktuella och reella frågor, säger Mia Bruér, marknadschef på Flux AB.

Eleverna Adam Wästvind och Noah Magnusson, som precis tagit studenten på Åva gymnasium, gjorde sitt gymnasiearbete hos Flux AB. Med hjälp av ett program tog de fram en enkel uträkning av koldioxidemissioner för en av företagets produkter.

– Vi har faktiskt erbjudit Adam och Noah sommarjobb hos oss för att vidareutveckla det program de byggde sin rapport på. Det känns mycket positivt att kunna erbjuda duktiga ungdomar ett vettigt sommarjobb och samtidigt få hjälp med lite uppgifter vi själva har svårt att hinna med, säger Mia.

Vill ditt företag samarbeta med teknikelever?

Inför hösten söker eleverna på Teknikprogrammet företag att samarbeta med. På Åvas webbplats kan du läsa mer om vad det innebär och hur du anmäler intresse:

Åvas webbplats