Eldning avråds i Stockholms län

30 juni 2022, kl. 16:05

Storstockholms brandförsvar avråder från eldning i hela Stockholms län tills vidare.

Det är torrt i marken och stor försiktighet uppmanas i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen.

Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du ska vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Om avrådan från eldning, Storstockholms brandförsvars webbplats.