Unik skalbagge hittad i Viggbyholm

7 juli 2022, kl. 08:45 - Stadsplanering & trafik

Insekten ekbarkbock sitter på en tröjärm
En av Sveriges mest sällsynta bark- och vedlevande insekter, den bredbandade ekbarkbocken, har precis hittats i Viggbyholm i Täby. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, uppskattar att arten endast finns på ett tiotal platser i Sverige. Nu finns den alltså på ytterligare en plats – i Täby!

Den bredbandade ekbarkbocken är inte en skadeinsekt utan är knuten till gamla solbelysta ekar och lever på redan döda träd. Arten har höga krav på sin livsmiljö och fungerar därför som en så kallad paraplyart, vilket betyder att där den bredbandade ekbarkbocken trivs gör många andra arter det också. I dessa områden kan en rik biologisk mångfald bevaras.

Den bredbandade ekbarkbocken är utrotningshotad och står på den svenska rödlistan, en lista som ger överblick över arternas tillstånd och deras hotstatus i Sverige.

Länsstyrelsen har haft tillåtelse av Täby kommun att leta efter arten i kommunen och har gjort sin inventering med hjälp av fällor. Dessa fällor är inte till för att döda utan är endast ett hjälpmedel för att hitta den sällsynta arten. De eventuella bredbandade ekbarkbockar som hittar till fällorna släpps snabbt ut igen.

- Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Tack vare Täbys ekprojekt tillsammans med Naturskyddsföreningen har vi nu också hittat en unik skalbagge i ett av områdena, vilket är mycket glädjande, säger Annica Nordgren, kommunalråd (C).

Täby kommun har också en grönplan där arbetet med ekar finns med. Ekar behöver sol och ljus där de står för att må bra och kommunen slyröjer dessa områden vart tredje år. Detta skapar inte bara gynnsamma förhållanden för ekarna utan även för insekter.

Här kan du läsa mer om den bredbandade ekbarkbocken: Bredbandad ekbarkbock | Nordens Ark

Här kan du läsa mer om Täby kommuns grönplan, där det även står om ekarna: Grönplan för Täby kommun - Täby kommun (taby.se)