Mer teknik för ökad självständighet på äldreboendet

8 juli 2022, kl. 08:01 - Omsorg & stöd

Självspolande toalettsits, dagsljussimulering och självvändande madrass är några av tekniklösningarna som testas på äldreboendet Attundagården. Syftet med välfärdstekniken är att öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för äldre.

Runa bor på äldreboendet Attundagården och är testpilot för flera av tekniklösningarna. Hon är särskilt nöjd med den stora lampan som simulerar dagsljus.

– Jag sitter gärna här i min fåtölj under lampan och läser. Det är så skönt med ljuset som jag kan styra själv. Jag känner mig både lugn och piggare, berättar Runa.

Täby kommun satsar på välfärdsteknik. Sedan flera år används olika tekniklösningar på kommunens äldreboenden för att bland annat öka självständigheten för de boende men även underlätta för personalen. Nu testas ännu fler tekniklösningar.

Några exempel på välfärdsteknik i Runas lägenhet

  • En toalettsits som spolar och torkar personen automatiskt bidrar till både ökad integritet och självständighet.
  • Madrass med automatisk lägesändring gör att personal inte behöver störa personen under natten för vändning för att motverka trycksår.
  • Dagsljussimulering motverkar depression.
  • Videokommunikationsenhet som gör att personen kan ha videosamtal med sina anhöriga på ett förenklat sätt.
  • Duschrobot gör att personen kan duscha på egen hand och värnar integritet och självständighet.

Några tekniklösningar har redan levererats till de olika äldreboendena i kommunen och andra kommer att utvärderas för att kunna ligga till grund för möjliga inköp för respektive äldreboende.