Nu startar byggarbeten på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen

24 januari 2022, kl. 14:50 - Stadsplanering & trafik

Nu påbörjas arbetet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen vid det befintliga övergångsstället strax norr om cirkulationsplatsen vid nya simhallen. Tunneln ska underlätta framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Samtidigt ska trafiksignalen i korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen byggas om, vägen ska breddas och en ny busshållplats ska byggas bredvid den nya simhallen.

Täby kommun har gett Svevia uppdraget att utföra båda arbetena. Projektets samtliga delar ska vara färdigställda under sommaren 2023.

Läs mer om tunneln under Bergtorpsvägen.