Nu kan Täbyborna anmäla otrygga platser i kommunens app för felanmälan

21 januari 2022, kl. 10:26

I den app för felanmälan som Täby kommun använder kan invånarna numera även anmäla otrygga platser. På så sätt skapas möjligheter för kommunen att utveckla trygghetsarbetet ytterligare och göra löpande förbättringar.

- Täby är i grunden en trygg kommun. Men trygghetsarbetet måste vara både reaktivt och proaktivt och därför har vi nu lagt till möjligheten att anmäla mindre trygga platser i appen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hittills har fyra felanmälningar som rör otrygga platser kommit in via appen.

- På det här sättet kan vi samla in information och vidta nödvändiga åtgärder. Det kan handla om bättre belysning, klippning av buskar eller ett besök från kommunvakten, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

- Vi arbetar hela tiden för att Täby ska bli en ännu tryggare kommun att leva, bo och arbeta i. Det här är ett viktigt steg i den riktningen, tillägger Erik Andersson.

I Täby kommuns app för felanmälan finns möjlighet att skicka in felanmälningar som rör stadsmiljön i kommunen. Bland kategorierna finns bland annat gatu- och vägunderhåll, klotter och lekplatser. Den som vill göra en felanmälan väljer först kategori och beskriver sedan problemet. Att lämna kontaktuppgifter är frivilligt.

Vid brådskande fel och störningar som har stor påverkan eller innebär fara hänvisas dagtid direkt till kommunens kontaktcenter. För övriga tider gäller kommunjouren SOS Alarm.

Felanmälan i Täby kommun finns att ladda ner där appar finns.