Välkommen att nominera till Täbypriset

15 februari 2022, kl. 09:06

Mellan 14 februari och 14 april tar Täby kommun emot nomineringar till Täbypriset. Priset är nyinrättat och kan delas ut till en person som gjort värdefulla insatser för invånarna och gynnat kommunen på ett väsentligt sätt.

Täbypriset är ett hederspris som Täby kommun med start 2022 kommer att dela ut vartannat år. Med priset vill kommunen uppmärksamma och hedra betydelsefulla insatser och engagemang, såväl i närtid som längre bak i tiden.

Med hjälp från enskilda personer, föreningar, organisationer och företag vill kommunen få in nomineringar till priset. Personen som nomineras behöver inte bo i Täby men ska ha en koppling till kommunen på något sätt.

Nominera senast 14 april

Välkommen med din nominering! Du lämnar ditt förslag via en e-tjänst på på kommunens webbplats.

Ange följande adress om du föredrar att skicka in din nominering via post istället, märk kuvertet med ”Täbypriset”.

Täby kommun
Täbypriset
183 80 Täby

Pristagaren uppmärksammas längs Esplanadens gångstråk

Beslut om vem som tilldelas pris fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en prisjury. Prisjuryn består av kommunstyrelsens presidium och kommundirektören. Pristagaren hedras genom att få en Täbymedalj i silver samt sitt namn ingraverat på en mässingsplakett som sätts upp vid Esplanaden intill kommunhuset.

Mer information om Täbypriset