Täby bäst på att förvalta kommunala verksamhetslokaler

7 december 2022, kl. 09:00 - Kommun & politik

Fastighetsavdelningen i Täby har genom ett systematiskt arbete under flera år kontinuerligt stärkt sin kundnöjdhet. För några år sedan låg kundnöjdheten på en medelmåttig nivå men har stärkts varje år och nu får fastighetsavdelningen i Täby ett totalindex på 71 vilket är bäst i Sverige. Det framgår i Evimetrix jämförelse av drygt 90 kommunala fastighetsorganisationer.

- Jag blir glad och väldigt stolt över att vi får så fina resultat. Service och bemötande är något vi prioriterar högt i Täby och när de som använder våra lokaler ger så bra betyg är vi på rätt väg, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Täby förvaltas kommunlokalerna, det vill säga skolor, förskolor, lokaler för äldreomsorg med mera, av den kommunala fastighetsavdelningen. Evimetrix undersökning visar att såväl kommunala som privata verksamheter i Täby är mycket nöjda med servicen från sin fastighetsorganisation.

- Årets NKI-resultat för fastighetsavdelningen i Täby är ingen slump. Fastighetsavdelningen har under flera år målmedvetet och med engagemang arbetat med att utveckla servicen och inte minst informationen och dialogen med kommunens verksamheter. Detta syns i att kunderna nu upplever att det finns ett genuint intresse för deras synpunkter och behov i diskussionerna med fastighetsavdelningen. Dialogen och en systematisk information till verksamheterna har varit nyckeln som tagit Täby till en ledarposition, säger Evimetrix vd Alf Brydolf-Berg

Syftet med undersökningen är att mäta vad hyresgästerna anser om den fysiska miljön samt servicen från fastighetsavdelningen. Undersökningen genomfördes tillsammans med 92 andra kommuner från olika delar av landet. I Täby tillfrågades 237 respondenter. Av dem svarade 147 hyresgäster, vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent.

Ta del av hela undersökningen