Ny statistik från SCB: Täby bästa kommun enligt invånarna

19 december 2022, kl. 14:56 - Kommun & politik

Täby placerar sig i topp i samtliga helhetsfrågor i Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. Personerna som tillfrågats är slumpmässigt utvalda invånare i respektive kommun. Frågorna handlar om hur nöjd man är med den egna kommunen och dess verksamheter.

Helhetsfrågor i SCBs undersökning. Andel positiva svar på frågorna i procent.

 

- Resultatet för Täby är helt fantastiskt bra, stort tack till alla Täbybor som svarat på SCB:s enkät. Kommunen är till för Täbyborna och Täby ska fortsätta utvecklas med valfrihet, hög kvalitet i välfärden och en ständigt förbättrad service, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Fyra helhetsfrågor beskriver enligt SCB invånarnas övergripande syn på kommunen. Samtliga tabeller presenterar de kommuner med högst andel positiva svar på frågan. 

- Täby är en välskött kommun med bra resultat i våra verksamheter. Det fina resultatet som Täbyborna ger oss visar att vi är på rätt väg, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.