Elever provsmakar skolmaten i ny måltidsupphandling

21 december 2022, kl. 12:31 - Förskola & skola

Sommaren 2023 löper kommunens nuvarande avtal för måltider till Täbys kommunala förskolor och skolor ut. Därför har en ny måltidsupphandling för skolmåltider genomförts under 2022, där bland annat elever fick vara med och provsmaka maten som en del i utvärderingen.

För att öka delaktigheten bland barn och elever har Täby kommun infört ett nytt moment i slutskedet av måltidsupphandlingen för skolmåltider. Ett tiotal barn i årskurs 6 fick tillsammans med kommunens dietist och verksamhetsansvariga provsmaka tre rätter, en fiskrätt, en kötträtt och en vegetarisk rätt. Eleverna fick betygsätta varje rätt utifrån parametrarna utseende, smak, konsistens och doft. Elevernas betygsättning vägdes sedan in i utvärderingen.

Tre anbudsgivare kvalificerade sig till provsmakningen. Det var slutligen Sodexo AB som tilldelades avtal för samtliga anbudsområden. Avtalsspärren, där övriga anbudsgivare kan överklaga beslutet, löper till och med 23 december 2022. 

Upphandlingen innefattar samtliga kommunala förskolor och skolor, exklusive Trädgårdsstadens förskola som har måltider i egen regi.