Budget och satsningar 2023

13 december 2022, kl. 15:59 - Kommun & politik

Kommunfullmäktige har klubbat Täby kommuns verksamhetsplan och budget för år 2023. I den kan du läsa om nästa års satsningar på flera olika områden. Kommunalskatten i Täby blir oförändrad 2023.

Den politiska inriktningen innebär bland annat satsningar fortsatt fokus på service och bemötande, kontakt mellan näringsliv och skola, elevhälsa och trygghet samt att Skålhamra Kvighage blir ett naturreservat.

Läs Täby kommuns verksamhet, satsningar och budget för 2023